Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

9. § A főnév ragozása

A romanid főnévnek két száma és négy-négy esete van1.

Főnévragozási példák:

  Egyes szám Többes szám
A.: el dent a fog les dentes a fogak
T.: el dent a fogat les dentes a fogakat
B.: del dent a fognak a des dentes a fogaknak a
R.: al dent a fognak as dentes a fogaknak
         
A.: la rota a kerék les rotas a kerekek
T.: la rota a kereket les rotas a kerekeket
B.: de la rota a keréknek a des rotas a kerekeknek a
R.: a la rota a keréknek as rotas a kerekeknek
         
  A de + el = del a de + les = des
  Az a + el = al az a + les = as

1 Valójában a romanid főnévnek csak egy „esete” van, mivel a tárgyeset egybeesik az alanyesettel, a többi esetet pedig elöljáróval képzi. A főnevektől eltérően valódi tárgyesete van még a qui és quid névmásoknak (vö. 1819. §), ill. a velük összetett névmásoknak (vö. 22. §), valamint tárgy- és részeshatározós alakjaik vannak a személyes névmásoknak (vö. 14. §).