Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

10. § A melléknév

A melléknév mint jelző1 és mint állítmány mindig változatlan. Főnévi értelemben használva, főnévként viselkedik. Pl. el blanc mur a fehér fal, les blanc mures a fehér falak. Este libros son interesant ezek a könyvek érdekesek. El povre a szegény, les povres a szegények, el ric a gazdag, les ricos a gazdagok.

A grande melléknév főnév előtt gran alakra rövidül, pl. les gran magasines a nagy áruházak.


1 A jelzői szerkezetek szórendje: az egyszerű melléknévi, melléknévi igenévi, számnévi és névmási jelző megelőzi a jelzett szót, azonban a jelzett szó mögé kerül a határozóval bővített jelzői csoport, pl. les vidit animalesa látott állatok’, de les animales vidit in el zoologic jardinaz állatkertben látott állatok’. Ugyancsak a jelzett szó mögé kerül a jelzői használatú határozói szerkezet, pl. projeccion in colorszínes filmvetítés’ (valamint a sorszámnévi használatú tőszámnév, pl. papa Paul VI (sex)VI. Pál pápa’).