Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

11. § Melléknévként használt főnevek

Ha egy főnév után egy másik főnév áll, az első főnév melléknévi képzés nélkül is a második főnév jelzőjévé válik1, pl. argent moneta ezüstpénz, el Viena expres a bécsi gyors, prese liberta sajtószabadság.


1 Ez általában birtokos jelzős kapcsolatot jelent vö. argent moneta ≈ moneta de argent. A társalgási rész tartalmaz olyan kifejezéseket, ahol a jelző többes számú főnév: confecciones seccionkonfekciós osztály’ (de confeccion seccionkonfekcióosztály’ is), homes brasa natférfi mellúszás’, damas dorsnői hátúszás’, homes relee (stafeta)férfi váltó’, homes/damas simple/dubleférfi/női egyes/páros’, infantes jardinóvoda’.
Sőt, főnévi igenév is lehet jelző, ebben az esetben a főnévi igenév az igei főnév szerepében áll, pl. estar cameranappali (szoba)’, dormir camerahálószoba’, dormir camisahálóing’.
Az értelmezős főnévi jelzős kapcsolatok előfordulnak fordított, „újlatinos” sorrendben, pl. senyor Pataki, la Pusta Hortobágy, drama “Ban Bank”, matricul numer TI-27-48, (bővített jelzői résszel) la opera Tosca de Puccini, la comedia El Avar de Molière; de gyakori a „magyaros sorrend” is: Reflexa fotoaparat, Margaret Pont, Deák place, Berek strata, Kossuth emisor.