Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

12. § A melléknév fokozása

Felfelé fokozás: alapfok: long hosszú, középfok: plus long hosszabb, mas long leghosszabb.

Lefelé fokozás: clar világos, középfok: minus clar kevésbé világos, felsőfok: minimus clar legkevésbé világos.

A melléknévi jelző fokozása: la gran casa a nagy ház, la plus gran casa a nagyobb ház, la mas gran casa a legnagyobb ház.

Az állítmányi melléknév fokozása: Johan es diligent János szorgalmas, Luis es plus diligent Lajos szorgalmasabb, Helena es la mas diligent Ilona a legszorgalmasabb.

A melléknévnek a relatív felsőfok mellett van egy abszolút felsőfoka is, pl. Budapest es la mas gran urbe de Hungaria Budapest Magyarország legnagyobb városa (Relatív felsőfok). Este urbe es belisim ez a város igen szép (Abszolút felsőfok). Az abszolút felsőfok képzője: melléknév + -isim. Ha a melléknév -e hangra végződik, az -e elmarad, pl. grande – grandisim.

A mult sok fokozása: plus vagy plusior több, plurim legtöbb.

A poc kevés fokozása: minus vagy minor kevesebb, minim legkevesebb.

A plus és minus alakokat anyagnevek és elvont főnevek előtt használjuk, pl. plus aqua több víz, minus luce kevesebb fény. Konkrét, egyedi főnevek előtt a plusior és a minor alakok állnak, pl. plusior soldates több katona, minor aves kevesebb madár.