Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

13. § A hasonlítás

Az alapfokú hasonlítás kötőszava: cam, Pl. il es tan alt cam tu ő olyan magas, mint te. (A tulajdonság mindkettőben egyforma mértékű.)

A középfokú hasonlítás kötőszava: que, pl. Eva es plus diliqent que Josef Éva szorgalmasabb, mint József. Ez a mondat így is mondható: Eva es plus diligent de Josef Éva szorgalmasabb Józsefnél. (A tulajdonság az egyikben magasabb mértékű.)

A felsőfokú hasonlítás: Luis es el mas diligent de su clase companyones Lajos a legszorgalmasabb az osztálytársai között, Maria es la minimus alegre entre su amicas Mária a legkevésbé vidám a barátnői között1.


1 Jobban kidomborítaná a két romanid forma különbségét ez a magyar fordítás: ‘Mária a legkevésbé vidám a barátnői közül’.