Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

A NÉVMÁSOK

14. § Személyes névmások

  Egyes szám
A.: yo én tu te il, ella, id ő, az
T.: me engem te téged le, la, ed v. lo őt, azt
R.: me nekem te neked lui neki
             
  Többes szám
A.: nos mi vos ti iles, ellas ők, azok
T.: nos minket vos titeket les, las őket, azokat
R.: nos nekünk vos nektek lor nekik, azoknak

Az egyes szám 3. személy alanyesetében il a hímnemet, ella a nőnemet és az id a semlegesnemet jelöli1.

Ha a személyes névmás előtt elöljárószó áll, a személyes névmást tárgyesetbe tesszük2, pl. con me velem, de te tőled, ante les előttük.

Ha a mondatban két személyes névmás kerül egymás mellé, a névmások sorrendje a következő: Az 1. és 2. személyű személyes névmás részeshatározó esete mindig az első helyen áll, pl. la matre da nos les a mama nekünk adja azokat. Da me lo! Add nekem azt! A harmadik személyű részeshatározó eset viszont mindig a második helyen áll, pl. Yo da les lor Nekik adom azokat.

Kérdő mondatokban3 a személyes névmás függő esetei az ige előtt állnak. pl. Quando me lo porta tu? Mikor hozod azt el nekem?


1 Alanyesetben az il hímnemű élő, az ella nőnemű élő személyre utal, míg az id élettelen dolgokra. Il használatos személyre utalva akkor is, ha a nemet nem ismerjük, vagy mindkét nemet magában foglalja (pl. Il qui no audi, es surd). Élőlények csoportját jelölő főnevek hivatkozhatók az adott főnév nemének megfelelő személyes névmással, pl. juvenesa – ella. Személytelen alanyra id névmással utalunk, pl. Id es una hora. A személytelen alanyt jelző id csak idiomatikus kifejezésekben hagyható el, pl. (id) es bienrendben’.
Tárgyesetben a helyzet nem ilyen egyértelmű. Le, illetve la használatos kiemelt tárgy esetén, függetlenül attól, hogy élő vagy élettelen: La expedicion de la recomendat letra la la posta certifica per un recepis. De van példa arra is, hogy semleges helyzetű élettelen tárgyat jelöl (ha a spanyol analógiát figyelembe vesszük, akkor ez elsősorban a nőnemű szavakra lehet igaz): Si on vole meter a la posta una francat ordinar letra, id sufice de jectar la en una letras boxa. Az előzőeket leszámítva a korpuszban az élettelen tárgyra lo, illetve ed névmás utal: a rendelkezésre álló szövegekben a lo kizárólag önálló tárgyként, míg az ed csak elöljáró után használatos.
Többes szám harmadik személyben nincs külön „semlegesnemű” (azaz élettelen) névmás, itt mindig a nyelvtani nem számít. Ha az megállapíthatatlan, vagy közösen akarunk utalni hím- és nőnemre, akkor a hímnemű alakokat kell használni.
A táblázat nem tartalmazza az önöző névmásokat: ez mind egyes, mind többes számban Vos, vagyis megegyezik a többes szám második személyű névmással, csak nagy kezdőbetűs írásmóddal. Fontos, hogy az önözéskor értelmi egyeztetés van, tehát egy személyhez szólva egyes számú állítmányt használunk, pl. Que hora have Vos? Az egyetlen kivétel a parancsolómód, ahol önözéskor mindig többes szám második személyű alak használatos, pl. Volete dir me, que hora id es!
A személyes névmásnak is tekinthető az általános alanyt kifejező on szócska, de ezt a romanid nyelvtan a 22. §-ban a határozatlan névmások közt ismerteti.

2 Az egyes szám harmadik személyű élettelen névmást illetően vö. az előző megjegyzést.

3 Nemcsak kérdő mondatokban, de mindenütt, ahol fordított szórend kell (40. §), pl. óhajtó mondatokban: Que le videre yo solo!