Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

18. § Kérdő névmások

Qui? ki? que? kit? quis? kik? ques? kiket? Quid? mi? qued? mit? quides? mik? quedes? miket? Cui? kinek a? minek a? cuis? kiknek a? miknek a? (A hangsúly az u hangon van1). Pl. qued face tu? mit csinálsz? quis laboran in el jardin? kik dolgoznak a kertben? in cui casa habita tu? kinek a házában laksz?

Que? + főnév: milyen? Que libro lege Vos? Milyen könyvet olvas ön? De que color es este cravat? Milyen színű ez a nyakkendő?

Quel? + főnév: melyik? Quel cane es de pedigree? Melyik kutya pedigrés?

Qual? + ige: melyik? Pl. Qual es el mas bel color? Melyik a legszebb szín? Qual choise tu? Melyiket választod? Qual recived el regal? Melyik kapta az ajándékot?

Como? + ser ige: milyen? Pl. Como son les resultates? Milyenek az eredmények?

Como? + bármely ige: hogyan? Como funcciona la nov maquina? Hogyan dolgozik az új gép?


1 A rendhagyó hangsúlyozás miatt a szószedetben ezen szó hangsúlyát éles ékezettel jelöljük: cúi? cúis?