Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

19. § Vonatkozó névmások

Qui aki, quid amely, ami. Tárgyesetük: que akit, qued amelyet, amit. Többes számuk: quis akik, ques akiket, quides amelyek, quedes amelyeket, amiket.

Cui1 akinek a, aminek a, cuis akiknek a, amiknek a. Példák: Les estrangeres quis arivad hodi parlan angles Azok a külföldiek, akik ma érkeztek, angolul beszélnek. Yo vided les objectes quedes el museum exposed Láttam azokat a tárgyakat, amelyeket a múzeum kiállított. El roman cui accion joca se in Hungaria have un internacional succes Annak a regénynek, amelynek a cselekménye Magyarországon játszódik, nemzetközi sikere van. Les infantes in cuis vita esto no encontra se poten dir se felice Azok a gyerekek, akiknek az életében ez nem fordul elő, boldognak mondhatják magukat.


1 A cui(s) az u-n hangsúlyos, vö. 18. §.