Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

20. § A visszaható névmás

Igazi visszaható névmás csak egy van1, amelynek tárgy- és részeshatározó esete: se magát, magukat, magának, maguknak. Az 1. és 2. személyű visszaható névmások (me, te, nos, vos) a személyes névmásoktól kölcsönzött alakok. Pl. tu leve te mosakszol, il compra se una camisa vesz magának egy inget, nos vestin nos öltözködünk, iles encontraran se a sex horas hat órakor fognak találkozni. Kérdő mondatokban2 a visszaható névmás az ige előtt áll, pl. te leve tu? mosakszol? Se alegran les infantes? örülnek a gyerekek?

A visszaható névmás többes számú alakjainak kölcsönös névmás jelentése is van, pl. nos aman nos jelentései: 1. szeretjük magunkat (visszaható), 2. szeretjük egymást (kölcsönös).

A kölcsönösen visszaható névmás3 alakja: un altre egymást. Elöljárókkal: a un altre egymásnak, de un altre egymástól, con un altre egymással. Pl. nos laboran por un altre egymásért dolgozunk.


1 A se visszaható névmás használatos az on általános névmással is, pl. On pote solar se et duchar se.

2 Nemcsak kérdő mondatokban, de mindenütt, ahol fordított szórend kell (40. §), pl. óhajtó mondatokban.

3 Akkor használjuk az un altre névmást, ha az nem tárgyesetben (ill. részeshatározós esetben) áll, vagy a kontextusból nem derülne ki világosan a visszaható névmás kölcsönös jelentése. Első és második személyben csak ez a forma használható kiemelt mondatrészként (de vélhetően a harmadik személyben is ez alkalmazandó), pl. #Un altre aman nosEgymást szeretjük’.
Nem derül ki, hogy a szerkezetet egyeztetni kell-e nem szerint (azaz van-e una altre forma az un altre mellett). A spanyolban igen: a névmás nőnemben áll, ha az alany(ok) nőnemű(ek); de ha van köztük akár egy hímnemű is, vagy a nem meghatároz(hat)atlan, akkor a hímnemű forma használatos.