Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

21. § A nyomósító névmás

Egy alakja van: ipse1, pl. yo ipse én magam, el president ipse maga az elnök.


1 Az ipse a nyomatékosított (nem feltétlenül alanyesetű) szó után áll. Ha a nyomatékosított szó főnév (vagy más, főnevesült szófaj), akkor előtte a határozott névelőt is használni kell (amennyiben azt az adott szó megkaphatja). Nemben nem egyeztetjük, de azt nem tudni, hogy van-e többes számú alakja (azaz nos ipse v. nos ipsesmi magunk’ ?).