Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

17. § A meghatározó névmás

Alakjai azonosak a határozott névelővel1, vagyis: el, la, les. Pl. mi jardin et el de mi amico a kertem és a barátomé, mi documentes et les de mi genitores perded se okmányaim és a szüleiméi elvesztek.


1 A spanyolban az önállóan álló, a főnév megismétlését pótló határozott névelő csak birtokos szerkezetben szerepelhet, valószínűleg ez igaz a romanidra is.