Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

16. § Mutató névmások

Közelre mutat az este, távolra pedig az aquel névmás.

A jelzői mutató névmás alakja változatlan, pl. este hom ez az ember, aquel flores azok a virágok.

A főnévi mutató névmás többes számba tehető, pl. estes son blu, aqueles son roge ezek kékek, azok pirosak.

A mutató névmás változatlan semlegesnemű alakjai1: a közelre mutató esto és a távolra mutató id. Pl. esto es una casa ez egy ház, esto son letras ezek levelek, quid es id? mi az? id es un mural horloge az egy falióra.

Az id a személytelen és nyelvtani alany szerepét is betölti2, pl. id pluve esik az eső, id es 5 horas 5 óra van.


1 A semleges mutató névmási alakok meg nem nevezett főnévre, vagy egész mondatra utalnak.

2 Ez inkább a hasonló alakú személyes névmás funkciói közé tartozik.