Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

36. § Az elöljárószók

Az elöljárószók lehetnek egyszerűek és összetettek. Minden elöljáró tárgyesetet vonz. Ennek a szabálynak gyakorlatilag csak a névmásoknál van jelentősége1. Pl. con me velem, except te téged kivéve, per le általa.

Az egyszerű elöljárók

a -nak, -nek, -ra, -re, -hoz, -hez, -höz, an (átv. ért.) -on, -en, -ön, -nál, -nél, ante előtt, elé, apud -nál, -nél, circa körül, con -val, -vel, contra ellen, de -nak a, -nek a, -ból, -ből, -tól, -től, -ról, -ről, desde óta, -tól, -től, -ból, -ből, detras mögött, mögé, durante alatt (időhat.), en -ba, -be, entre között, közé, except kivéve, extra vmin kívül, in -ban, -ben, múlva, infra vmin alul, intra vmin belül, jusca -ig, malgrad ellenére, per át, keresztül, által, por -ért, miatt, post után, segun szerint, sin nélkül, sub alatt, alá (helyhat.) supra fölött, fölé, sur -on, -en, -ön (helyhat.) -ról, -ről, felől, trans át, keresztül, ultra vmin túl, vers felé

Összetett elöljárószók:

  con regard a tekintettel vmire
  dentro de vmin belül
  fora de vmin kívül
  in cas de vmi esetén
  in comparacion de vmivel összehasonlítva
  in conseqvence de vmi következtében
  in loc de helyett
  in miloc de vmi közepén
  por causa de vmi miatt
  pres de mellett

1 A korpusz tanúsága szerint az egyes szám harmadik személyű semleges személyes névmás (vö. 14. §) elöljárószókkal használatos alakja ed (a lo csak önállóan fordul elő).