Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

37. § A kötőszók

Megkülönböztetünk 1. mellérendelő és 2. alárendelő kötőszavakat.

Mellérendelő kötőszavak: et és, ni ... ni ... sem ... sem ..., sic cam v. asi cam valamint, o vagy, o ... o ... vagy ... vagy ..., ma de, no solo ... ma anque ... nemcsak ..., hanem ... is, dunque tehát, asi így, per conseqvent ennélfogva.

Alárendelő kötőszavak: que hogy, perque mert, si ha, cam minthogy, quando amikor, donde ahol, adonde ahová, dedonde ahonnan, bienque ámbár v. jóllehet, como ahogyan, per quanto akárhogyan v. akármennyire, solamente quando csak akkor, ha, quando anque még akkor is, ha, con tanto plus que annyival is inkább, mivel.