Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

35. § A határozószó képzése

Minden melléknévből képezhetünk módhatározót. Ha a melléknév mássalhangzóra végződik, kivéve az l és r hangokat, a képző -amente, pl. curios – curiosamente kíváncsi – kíváncsian, economic – economicamente gazdasági – gazdaságilag.

Ha a melléknév -ant, -ent végződésű, a képző: -emente, pl. evident – evidentemente nyilvánvaló – nyilvánvalóan.

Ha a melléknév -e hangra, -l vagy -r mássalhangzóra végződik, a képző: -mente, pl. probable – probablemente valószínű – valószínűleg, general – generalmente általános – általánosan.

A módhatározószó fokozása: gravemente súlyosan, plus gravemente súlyosabban, mas gravemente legsúlyosabban, gravisimamente igen súlyosan.