Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

39. § A tagadás

A romanid nyelv tagadószava a no szócska. A tagadószó az állítmány, ill. a tagadott mondatrész előtt áll, pl. Yo no conosce le Nem ismerem őt. No por esto fad yo apelar te Nem ezért hivattalak.

A romanidban, éppen úgy mint a román nyelvekben lehetséges a kettős tagadás, ha a tagadó értelmű szó nem az ige előtt, hanem az ige után áll. Ez utóbbi esetben a no tagadószó kerül az ige elé. Pl. Noqui veni Senki nem jön (egyszeres tagadás, mert a noqui az ige előtt áll). Id no veni noqui Nem jön senki, yo no vide noque senkit nem látok (kétszeres tagadás, mivel a noqui, ill. noque az ige után áll).

A csak (solo, solamente) fogalmát a no ... que korlátozó szerkezettel is kifejezhetjük1. Az il arivara solamente a tres horas mondatot mondhatjuk így is: il no arivara que a tres horas ő csak három órakor fog megérkezni.


1 A szerkezet az igei alanyt veszi körül, és a korlátozó értelmű bővítmény a que szócskát követi.