Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

38. § Az indulatszók

A leggyakoribb indulatszók a következők: ah ó, ah, jaj, oh óh, eh ej, eh bien nos, pst csitt, fi fuj, per fortuna szerencsére, per disgrace sajnos, fájdalom, puf puff, tene nesze, fogd, va eredj, eredj már, hura hurrá, bravo nagyon jó, helyes, ecce1 íme, regarda nézd csak.

Az indulatszók után felkiáltójelet teszünk.


1 Az ecce szócska után tárgyesetben áll a bemutatott szó, pl. ecce lesíme, itt vannak’.