Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

32. § A főnévi igenév

A cselekvő alakú jelen idejű főnévi igenév1 végződései: -ar, -er, -ir. Pl. parlar beszélni, vider látni, audir hallani.

A cselekvő alakú múlt idejű főnévi igenevet úgy képezzük, hogy a haver segédige főnévi igenevéhez hozzátesszük a ragozandó ige múlt idejű melléknévi igenevét, pl. haver vidit. Magyar megfelelője nincs. Akkor használjuk, amikor közös alany esetén a múlt cselekvést kifejező mellékmondatot megrövidítjük. Pl. Yo regreta de haver te molestat Sajnálom, hogy zavartalak.


1 A főnévi igenév jelzői használatához vö. 11. §, határozói (igei perifrázisban történő) használatához vö. 4344. §.