Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

33. § A melléknévi igenév

A jelen idejű melléknévi igenevet úgy képezzük1, hogy az I. és II. osztályú igeragozásnál a jelen idő tövéhez az -nt, a III. osztályú igeragozásnál az -ent képzőt tesszük, pl. parlant beszélő, vident látó, fugient menekülő, futó. La vivent substance az élő anyag.

Az -uir végű igéknél a magánhangzó-torlódás miatt az i hang kiesik, pl. construent (construient helyett) építő.

A szenvedő múlt idejű melléknévi igenevet úgy képezzük, hogy az igetőhöz az I. osztályú igéknél az -at, a II. és III. osztályú igéknél az -it képzőt tesszük, pl. amat szeretett (az, akit vagy amit szeretnek, ill. szerettek), scrivit megírt (az, amit megírtak), finit befejezett (az, amit befejeztek). Jelzős kapcsolatban: la scrivit letra a megírt levél, les vidit animales a látott állatok. Ha azonban a magyarban valamilyen határozó előzi meg, az igenév a főnév után kerül, pl. les amimales vidit in el zoologic jardin az állatkertben látott állatok.


1 Ha a magyarban a jelzőként használt folyamatos melléknévi igenév jelentése ‘valamire való’, akkor a romanidban melléknévi igenév helyett főnévi igenevet használunk, pl. dormir camisahálóing’, vö. 11. §.