Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

6. § A névelők

A romanid nyelvnek van határozott és határozatlan névelője.

A határozott névelők: el (hímnem), la (nőnem) és les (mindkét nemben). Pl. el color a szín, la familia a család, les armas a fegyverek. Az elvont fogalmak elé a semleges nemű lo névelőt tesszük1, pl. lo bel a szép, lo bon a jó.

A határozatlan névelők2: un (hímnem), una (nőnem). A határozatlan névelőnek többes száma nincs. Pl. un libro egy könyv, libros könyvek, una urbe egy város, urbes városok.


1 A példák alapján ez a melléknevek (melléknévi igenevek) elvont főnévként való használatára vonatkozik. Az így előálló szó jelentése: ‘minden ami ...’.

2 A magyartól eltérően határozatlan névelőt használunk, ha az alanyt valamilyen fogalomkörbe soroljuk – különösen, ha jelzős szerkezettel –, pl. El chac es un mental sportA sakk [egy] szellemi sport’. Spanyol analógiák szerint itt nincs névelő, ha a csoportot kifejező szó jelzőtlen foglalkozásnév (pl. profesor), vagy olyan kifejezés melynek jelzője elé nem állhat határozatlan névelő (pl. altre). Ha a fogalomkör többes számú, nem használunk névelőt, mivel nincs többes számú határozatlan artikulus, pl. El tram et el trolebus son masa comunicacion mediosA villamos és a trolibusz elektromos meghajtású tömegközlekedési eszköz[ök]’.