Korpusz

Magyar-romanid társalgási könyv

70.00A külkereskedelemEl exterior comerce
70.01A külkereskedelem a külföldi országokkal folytat kereskedelmetEl exterior comerce face el comerce con les estranger paises
70.02A külkereskedelem árukat visz ki és hoz beEl exterior comerce exporta et importa merces
70.03Az országok az árucsere-forgalom növelésére törekednekLes paises eforczan se a augmentar el merces excambio
70.04Ha a kivitel összege meghaladja a behozatalt, a kereskedelmi mérleg aktívSi la suma del export surpasa la del import, la comercial balance es activ
70.05Ha a behozatal jelentősebb a kivitelnél, a kereskedelmi mérleg passzívSi el import es plus important del export, la comercial balance es pasiv
70.06Ha a külföldről befolyt valamennyi bevétel összegét állítjuk szembe a külföldre teljesített kiadások összegével, fizetési mérlegről beszélünkSi on opone la suma de tot les ingreses entrat del estranger a la suma des expenses efectuat al estranger, on parla de una pagament balance