Korpusz

Magyar-romanid társalgási könyv

69.00A papírboltbanIn la papeteria
69.01Adjon nekem egy csomag levélpapírt borítékkal!Date me un paquet de letra paper con envelopes!
69.02Mutasson nekem néhány golyóstollat!Monstrate me alcun boligrafes!
69.03Vannak (várost, tájat ábrázoló) képeslapjaik?Haven Vos ilustrat cartas con vista?
69.04Kaphatok 10 ív csomagolópapírt, 5 ív selyempapírt és egy kockás (vonalas, sima) füzetet?Pote yo reciver 10 folios de embalage paper, 5 folios de seta paper et un quadrilat (lineat, lis) carnet?