Korpusz

Magyar-romanid társalgási könyv

42.00Magyarország és a turizmusHungaria et el turism
42.01Magyarország a Kárpát-medence közepén, a Duna és a Tisza középső folyása mentén fekszikHungaria es situat in el miloc del basin des Carpates, el long del median curs del Danub et de la Tisa
42.02Területe 93 000 km2 és lakossága több mint 10 milliót számlálSu teritorio es 93.000 quadrat kilometres et su populacion conta plus de 10 miliones de habitantes
42.03Felszínének több mint a fele sík területPlus de la meta de su superficie es un plan teren
42.04Hegyei középhegység jellegűekSu montanyas son de caracter de median montanya
42.05Legkiemelkedőbb pontja, a Kékestető (1015 m), alig haladja meg az 1000 m-t a tengerszintje felettSu mas elevat punct, el Kékestető [kekeshtetö] (1015 m), surpasa apen les 1000 m supra el nivel de la mare
42.06Hazánk területe 19 megyére van felosztvaEl teritorio de nostre pais es dividit en 19 comitates
42.07Tájegységei: A Nagyalföld, a Kisalföld, a Dunántúl és az Északi KözéphegységSu regiones son: la Gran Planur, la Parve Planur, Transdanubia et la Nord Median Montanya
42.08Magyarország gazdag természeti szépségekbenHungaria es ric in natural belesas
42.09Hegyeit, erdőit, folyóit, tavait ás gyógyvizeit rengeteg belföldi és külföldi turista látogatjaSu montanyas, forestas, fluves, lacos et termal aquas les freqventa una multitud de interior et exterior turistes
42.10Nyáron az idegenek főleg Budapestet, a balatoni fürdőhelyeket és a Hortobágyot keresik fel, valamint az egyéb látnivalókatIn estate, les estrangeres visitan surtot Budapest, les balnear staciones del Balaton et la Hortobágy [hortobady], sic cam les altre curiositátes
42.11Az idegenek nemcsak természeti szépségeinkben és kulturális értékeinkben gyönyörködnek, hanem nagyon szeretik ízes és bőséges ételeinket és zamatos gyümölcseinket isLes estrangeres delectan se no solo in nostre natural belesas et cultural valores, ma adoran anque nostre savoros et abundant plates et suculent fructes
42.12A hortobágyi puszta az első nemzeti parkunkLa Pusta Hortobágy [hortobady] es nostre prim Nacional Parc
42.13A Hortobágyi Nemzetközi Lovasnapok már nemzetközi hírűekLes Internacional Eqvestre Dias de Hortobágy [hortobady] son ja de mundial fama