Korpusz

Magyar-romanid társalgási könyv

41.00A postaLa posta
41.01A posta levelek, csomagok és pénz továbbításával, valamint a távközléssel foglalkozikLa posta ocupa se de la expedicion de letras, de paquetes et de denar, sic cam de la telecomunicacion
41.02Ha egy felbélyegzett közönséges levelet akarunk feladni, elegendő azt egy postaládába bedobniSi on vole meter a la posta una francat ordinar letra, id sufice de jectar la en una letras boxa
41.03Az ajánlott és expressz levelekkel a főpostára vagy egy postahivatalba kell mennünkCon les recomendat et expres letras on deve ir a la Central Posta o en un posta ofice
41.04Az ajánlott levél feladását a posta egy feladó vevénnyel igazoljaLa expedicion de la recomendat letra la la posta certifica per un recepis
41.05A borítékra ráírjuk a címzést (a címzett nevét, a lakóhelyét és az irányítószámot), a felső bal sarokba a feladó nevét, lakóhelyét és az irányítószámot írjukAl envelop on scrive la adresa (el nom, el domicil et el posta cod numer del destinatar), en el superior sinistre angle on mete el nom, el domicil et el posta cod numer del expeditor
41.06Mennyibe kerül egy levél bérmentesítése belföldön?Quanto costa el francament de una letra in el pais?
41.07Mennyi bélyeg kell egy levélre a szocialista országokba?Que francament deve yo aponer a una letra en les socialist paises?
41.08Mennyi a bérmentesítése egy levélnek a nyugati országokba?Qual es el francament de una letra en les occidental paises?
41.09Mennyi a pótdíja egy légipostai levélnek az Egyesült Allamokba?Qual es la suplementar taxa de una aeropostal letra en les Unit States?
41.10Szeretném ezt a levelet légipostával küldeniYo vólere enviar este letra per aer posta
41.11Hol vehetek bélyegeket?Donde pote yo cornprar timbres?
41.12A 8-as számú ablaknálAn la fenestrela nr. 8
41.13Adjon nekem egy 4 forintos bélyeget és 5 db postai levelezőlapotDate me un timbre de 4 forintes et 5 postal cartas
41.14Mielőtt csomagot vagy pénzt adunk fel, ki kell töltenünk egy szállítólevelet, ill. egy pénzesutalványtAnte de expediar un paquet o denar, on deve plenar un expedicion buletin et un posta mandat respectivamente
41.15Szeretnék feladni egy táviratotYo vólere enviar un telegram
41.16Töltse ki kérem ezt az űrlapot!Plenate, rogo, este formular!
41.17Ha üdvözletet, jókívánságokat és részvétet fejezünk ki, dísztáviratot szoktunk küldeniPor exprimer felicitaciones, votes et condolence, on sole enviar un lux telegram
41.18A telefonfülkében, a készüléken elolvashatjuk az utasításokat a telefonautomata használatáhozIn la telefon cabina, sur el aparat on pote leger les instrucciones por el uso del automatic telefon
41.19Akassza le a kagylót! A bugó hang után dobja be a pénzérmét és tárcsázzon!Decrochate el receptor! Post el rombant son introdúcete la moneta et formate el numer sur el cadran!
41.20Ha fel akarsz hívni engem egy telefonfülkéből, a számomat megtalálhatod a telefonkönyvbenSi tu vole apelar me desde una telefon cabina, tu pote trovar mi telefon numer in el telefon libro
41.21Halló, Barna úrral szeretnék beszélniHalo, yo vólere parlar con senyor Barna
41.22Sajnos, Barna úr nincs itthon, hívja fel egy óra múlva!Per disgrace, Sr. Barna no es in casa, apelate le in una hora!
41.23Milyen számot hívott?Que numer formad Vos?
41.24Téves kapcsolásErat nuxner, Vos erad el numer
41.25Nálunk egy telefonbeszélgetés ideje 3 perc. A három perc eltelte után új beszélgetés kezdődikApud nos, la durata de una telefon conversa es 3 minutes. Post la expiracion des 3 minutes, una nov conversa comencza
41.26A cross-bar telefonrendszer nemcsak városok közötti, hanem országok közötti közvetlen hívást is lehetővé teszEl cross-bar telefon sistem rende posible no solo el interurban, ma anque el interpais direct apel
41.27Távhívással elérhetjük Rómát, sőt Londont isPer teleapel on pote atinger Roma, mismo London
41.28A távközlés egyik modern formája a telexUna modern forma de la telecomunicacion es el telex o teletip
41.29A telexgép távgépírásos üzeneteket továbbít az előfizetőknekLa telex rnaquina comunica teledactilografat mesages as abonates