Korpusz

Magyar-romanid társalgási könyv

23.00A hagyományos mértékekLes tradicional mesures
23a.00Hosszmértékek:Longitud mesures:
23a.01milliméter, centimétermilimetre, centimetre
23a.02méter, kilométermetre, kilometre
23a.03láb (30,48 cm)ped (30,48 cm)
23a.04magyar mérföld (8354 m)hungar mila (8354 m)
23a.05angol mérföld (1609 m)angles mila (1609 m)
23a.06tengeri mérföld (1852 m)marin mila (1852 m)
23b.00Területmértékek:Superficie mesures:
23b.01négyzetméterquadrat metre
23b.02négyzetkilométerquadrat kilometre
23b.03ár (100 m2)ar
23b.04hektár (10 000 m2)hectar
23b.05négyszögöl (1 öl = 1,9 m)quadrat tesa (1 tesa = 1,9 m)
23c.00Űrmértékek:Capacitá mesures:
23c.01deciliter, literdecilitre, litre
23c.02hektoliter, köbméterhectolitre, cubic metre
23d.00Súlymértékek:Peso mesures:
23d.01milligramm, grammmiligram (mg), gram (g)
23d.02kilogrammkilogram (kg)
23d.03métermázsa (q = l00 kg)qvintal (q)
23d.04tonna (1000 kg)tona (t)
23d.05font (0,4536 kg)libra (lb)
23d.06mértékrendszermesur sistem
23d.07mértékegységmesur unitá
23d.08méterrendszermetric sistem
23d.09A nemzetközi mértékegységrendszer nálunk 1976. július l-jén lépett hatálybaEl Internacional Sistem (SI) entrad en vigor apud nos el 1 juli 1976
23d.10Az erőkilogramm (kilopond, röv. kp) egysége a newton (N)La unitá del kilopond (kp) es el newton [nyuton] (N)
23d.11A nyomás (atmoszféra, röv. at) helyett a pascalt fogjuk használni (Pa)In loc de la presion (atmosfera, abr. at) on va usar el pascal (Pa)
23d.12A munka (erg), az energia (kWh) és a hőmennyiség (cal) egysége a joule (J)La unitá del labor (erg), de la energia (kWh) et de la calor quantitá (cal) es el joule [jul] (J)
23d.13A teljesítmény (lőerő, röv. LE) helyett a wattot fogjuk használni (W)In loc de la potence (caval vapor, abr. CV) on va usar el wat [vat] (W)