Korpusz

Magyar-romanid társalgási könyv

22.00A négy alapműveletLes quatre operaciones
22a.00összeadásadicion
22a.01öt meg hét az tizenkettőquinque plus septe es dece dos
22b.00kivonássubtraccion
22b.01tizenhatból kilenc marad hétdece sex minus nove es septe
22c.00szorzásmultiplicacion
22c.01hatszor hét az negyvenkettősex ves septe es quarenta dos
22c.02a legkisebb közös többszörösel minim comun multiple
22d.00osztásdivision
22d.01harminc osztva hattal az öttrenta (dividit) per sex es quinque
22d.02a legnagyobb közös osztóel maxim comun divisor
22e.00hatványozáselevacion (a una potence)
22e.01hat a négyzeten az harminchatsex al quadrat (a la 2° potence) es trenta sex
22e.02három a köbön az huszonhéttres al cub (a la 3° potence) es venti septe
22f.00gyökvonásradice extraccion
22f.01Négyzetgyök tizenhat az négyQuadrat radice de dece sex es quatre