Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

42. § Az igeneves szerkezetek

Az alárendelt mondatok a romanidban is kifejezhetők főnévi igenévvel, melléknévi igenévvel és határozói igenévvel1, ha a mellékmondat alanya azonos a főmondat alanyával, vagy ha a mellékmondat alanya valamilyen esetben előfordul a főmondatban2, pl. Yo spera de poter acceptar Vostre oferta Remélem, hogy elfogadhatom az ön ajánlatát. El pais, dividit en dos, trova se in Asia Az az ország, amelyet kettéosztottak (ketté lett osztva), Ázsiában van. Vestient me, yo dejuna Miközben öltözködöm, reggelizem.


1 A főnévi igeneves szerkezetekről részletesebben ld. a 43. §-t, a határozói igenévről a 34. §-t, a melléknévi igenévről pedig a 33. §-t.
Nem mellékmondati értékű, modális igeneves szerkezetekkel – igei perifrázisokkal (igei körülírásokkal) – foglalkozik a 44. §.

2 A korpuszban előfordult ettől eltérő példa is, ld. 34. §.