Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

30. § A módbeli segédigék

A módbeli segédigék a következők: dever kelleni, licer szabad, poter tudni, -hatni, -hetni, voler akarni.

A dever és licer igéket úgy használjuk, mint a haver igét1, pl. yo deve ir mennem kell (nekem menni kell), il no lice fumar nem szabad dohányoznia (neki nem szabad dohányozni).

A haver és a dever igék jövő idejében és a feltételes jelenében az -e hang kiesik, pl. havra, havre, devra, devre.


1 Azaz a magyarban részeshatározós bővítmény a romanidban az alany lesz.