Példatár

A romanid nyelvtan példatára

G37.00A kötőszók
G37.01éset
G37.02sem ... sem ...ni ... ni ...
G37.03valamintsic cam v. asi cam
G37.04vagyo
G37.05vagy ... vagy ...o ... o ...
G37.06dema
G37.07nemcsak ..., hanem ... .isno solo ... ma anque ...
G37.08tehátdunque
G37.09ígyasi
G37.10ennélfogvaper conseqvent
G37.11hogyque
G37.12mertperque
G37.13hasi
G37.14minthogycam
G37.15amikorquando
G37.16aholdonde
G37.17ahováadonde
G37.18ahonnandedonde
G37.19ámbár, jóllehetbienque
G37.20ahogyancomo
G37.21akárhogyan, akármennyireper quanto
G37.22csak akkor, hasolamente quando
G37.23még akkor is, haquando anque
G37.24annyival is inkább, mivelcon tanto plus que