Példatár

A romanid nyelvtan példatára

G19.00Vonatkozó névmások
G19.01aki – akit – akik – akiketquiquequisques
G19.02amely, ami – amelyet, amit – amelyek, amik – amelyeket, amiketquidquedquidesquedes
G19.03akinek a, aminek a – akiknek a, amiknek acúicúis
G19.04Azok a külföldiek, akik ma érkeztek, angolul beszélnekLes estrangeres quis arivad hodi parlan angles
G19.05Láttam azokat a tárgyakat, amelyeket a múzeum kiállítottYo víded les objectes quedes el museum expósed
G19.06Annak a regénynek, amelynek a cselekménye Magyarországon játszódik, nemzetközi sikere vanEl roman cúi accion joca se in Hungaria have un internacional succes
G19.07Azok a gyerekek, akiknek az életében ez nem fordul elő, boldognak mondhatják magukatLes infantes in cúis vita esto no encontra se poten dir se felice