Korpusz

Magyar-romanid társalgási könyv

85.00A sakkEl chac
85.01Játszik velem egy sakkpartit?Joca Vos tina chac partita con rne?
85.02SzívesenCon placer
85.03Íme a sakktábla és a bábuk (a király, a királynő vagy vezér, a bástya, a huszár, a futó és a gyalogok)Ecce el chaquer et les piesas (el rege, la regina, la ture, el caval, el alfier et les peones)
85.04Én ismerek néhány megnyitást és védelmetYo conosce alcun avertures et defensas
85.05Ellenfelem a királycsellel próbálkozottMi adversar probad el rege gambit
85.06Kénytelen voltam sáncolniYo ésed obligat a rocar
85.07Ellenfelem nem ismerte a királyindiai védelmetMi adversar no conósced la rege indic defensa
85.08Sakkban tartottam a királytYo téned el rege in chac
85.09Sekket adtamYo dad chac a la regina
85.10A játszma döntetlen lettLa partita ésed nul
85.11A játszma patt lettLa partita ésed pat
85.12A partit megnyertemYo ganad la partita
85.13Sakk-mattot adtam ellenfelemnekYo dad chac mat a mi adversar o Yo matad mi adversar
85.14Néhány sakkfogalom:Alcun chac nociones:
85.15 lépés (húzás), ütés move, presa
85.16 világos, sötét blanc, nigre
85.17 sakkverseny, sakkmester chac torne, chac mastre
85.18 sakknagymester chac gran mastre
85.19 nemzetközi nagymester internacional gran mastre