Korpusz

Magyar-romanid társalgási könyv

82.00Az ökölvívásEl box
82.01Az ökölvívó-mérkőzést két szembenálló partner játsszaEl box match (combat) es jocat per dos oposit partneres
82.02Fegyverük a párnázott bőrkesztyűvel fedett öklükLor arma es lor pugno covert de capitonat pele gantes
82.03Az ökölvívók a ringben küzdenekLes boxeres lutan in el ring
82.04A mérkőzés a gongütéssel kezdődikEl match comencza con el gong colp
82.05Egy mérkőzés három menetből állUn match consta de tres rundes
82.06Egy menet időtartama három percLa durata de un rund es tres minutes
82.07A menetek között egy perc szünet vanEntre les rundes id hay una pausa de un minut
82.08A győzelmet a pontozóbírók állapítják megLa victoria es decidit per les arbitres
82.09Ha az egyik játékos megsérül, vagy nem bizonyul egyenrangú ellenfélnek, leléptetikSi un des jocatores feri se o no monstra se equal adversar, il es disqualificat
82.10Ha az ellenfél megroggyan, a bíró rászámol, vagy kiszámoljaSi el adversar flajola, el arbitre conta o conta fora
82.11Előfordul, hogy az egyik bokszoló kiütéssel (k.o.-val) győzId ocure que un des boxeres vince per fora combat (per nocaut, k.o.),
82.12A magyar bokszoló pontozással győzöttEl hungar boxer vínced per punctes
82.13A német ellenfél pontozásos vereséget szenvedettEl german adversar ésed batit per punctes
82.14Az ökölvívó-mérkőzéseken vagy az ökölvívó-bajnokságokon az ökölvívók jobbegyenest, balegyenest, jobb horgot vagy bal horgot visznek be az ellenfélnekAn les box competiciones o les box campionates les boxeres dan destre direct, sinistre direct, destre crochet o sinistre crochet al adversar