Korpusz

Magyar-romanid társalgási könyv

77.00MúzeumMuseum
77.01A múzeum olyan tudományos intézmény, amely összegyűjti, őrzi, feldolgozza és kiállítja a kultúra valamelyik területéről származó és megőrzésre méltó tárgyakatEl museum es una scientific institucion quid colecciona, garda, espolia et expone les objectes provenient de alcun domen de la cultur et sent digne de conservar
77.02Egy múzeumnak lehetnek:Un museum pote haver:
77.03 régészeti, néprajzi, arqueologic, etnografic,
77.04 népművészeti, popular artistic,
77.05 iparművészeti, industrial artistic,
77.06 helytörténeti, local historic,
77.07 szépművészeti (festmények, szobrok) és bel artistic (pictures, sculptures) et
77.08 numizmatikai gyűjteményei numismatic colecciones
77.09Nálunk a múzeumok a 19. század második felében specializálódtakApud nos, les museums specializad se in la secund meta del 19° secul
77.10A mi városunk múzeumának a nyitvatartási ideje: hétköznapokon – hétfő kivételével – 10–16 óráig, vasár- és ünnepnapokon 10–13 óráigLes visit horas del museum de nostre urbe son: les semanal dias – except el lunedi – de 10 a 16 horas, les domincas et les festa dias de 10 a 13 horas
77.11Vasárnapokon a belépés díjtalanLes domincas la entrata es gratuit