Korpusz

Magyar-romanid társalgási könyv

33.00Iskola, iskolai végzettségScola, scolar qualificacion
33.01Az iskolaköteles kor nálunk a betöltött 6. évvel kezdődikEl scolar age comencza apud nos con el complit sexim an
33.02A gyerekek 8 évig járnak az általános iskolábaLes infantes van octe anes en la primar scola
33.03Az általános iskola alsó tagozatán tanítók, a felső tagozaton tanárok tanítják a tanulókatIn les inferior clases de la primar scola institutores et in les superior clases profesores ensenyan les scoleres
33.04A dolgozó szülők gyermekkel napközi otthonokban ebédelhetnek és pedagógusok felügyelete alatt készülhetnekLes infantes des laborant genitores poten prandar in entre-dia focares et poten preparar lor lecciones sub la vigilance de pedagogues
33.05Miután befejezték az általános iskolát, a tanulók középiskolákban, ipari vagy kereskedelmi szakmunkásképző intézetekben folytathatják tanulmányaikatPost haver terminat las primar scola, les scoleres poten continuar lor studios in secundar scolas, in industrial o comercial profesional scolas
33.06A középiskolák lehetnek gimnáziumok vagy szakközépiskolákLes secundar scolas poten ser gimnasios o profesional secundar scolas
33.07A középiskolai tanulmányok az érettségi vizsgával fejeződnek beLes studios in la secundar scola terminan se con el maturitá examen (bacalaureat)
33.08Hogy valakit felvegyenek az egyetemre, felvételi vizsgát kell tenniePor ser admetit a la Universitá, on deve pasar un admision examen
33.09A felvett fiatalokat egyetemi hallgatóknak, egyetemi hallgatónőknek hívjákLes admetit juvenes nominan se studentes, studentas
33.10A vidéki iskolások és egyetemi hallgatók kényelmes kollégiumokban lakhatnak, ahol mérsékelt díjazásért teljes ellátást élveznekLes provincial scoleres et studentes poten habitar in confortable colegios donde iles godan de una complet pension contra una modic retribucion
33.11Hányadik osztályba jársz?En quel clase va tu?
33.12A negyedik osztályba járokYo va en la quart clase
33.13Hányadéves ön?In quel an es Vos?
33.14Másodéves vagyokYo es in el secund an
33.15Milyen szakos ön?Qual es Vostre specialitá?
33.16Magyar–néprajz szakos hallgató vagyokMi specialitátes son la hungar lingua et literatur et la etnografia
33.17A fiatalok nappali tagozaton tanulnak, de az iskolák és egyetemek iskoláskor utáni tevékenységet is kifejtenekLes juvenes studian in diurnal curses, pero les scolas et les universitátes deplican anque una postscolar activitá
33.18Az iskoláskoron túli személyek esti vagy levelező tagozaton végezhetik tanulmányaikatLes personas post el scolar age poten far lor studios in seral o corespondence curses (telecurses)
33.19TudományegyetemUniversitá
33.20Orvostudományi EgyetemUniversitá de Medicina
33.21Műszaki EgyetemPolitecnic Universitá
33.22Közgazdasági EgyetemUniversitá de Economia
33.23Agrártudományi EgyetemUniversitá de Agricultur
33.24Tanárképző FőiskolaSuperior scola de Profesores
33.25Tanítóképző FőiskolaSuperior scola de Institutores
33.26Képzőművészeti FőiskolaAcademia de Bel Artes
33.27Színművészeti FőiskolaAcademia de Dramatic Arte
33.28Zeneművészeti FőiskolaAcademia de Musica
Academia de Musical Arte
Conservatorium
33.29Egy egyetemnek rendszerint több kara vanUna Universitá have ordinarmente plusior facultátes
33.30Az egyetem élén a rektor állAn el cap de la Universitá es el rector
33.31A kar vezetője a dékánEl dirigent de la facultá es el decan
33.32Azokban a tudományágakban, amelyekben gyors a fejlődés és gyakori a változás, gyakran rendeznek továbbképző tanfolyamokatIn les science branches in quedes el develop es pront et les cambiamentes son freqvent, on organiza sovente perfeccionament curses
33.33Ezeken a szakemberek megismerkedhetnek a tudomány legfrissebb eredményeivelIn estes les profesionales poten conoscer les ultim aqvisiciones de la science
33.34Barátom tegnap tette le a doktori szigorlatotMi amico pasad heri el doctorat
33.35LedoktoráltIl doctorad se
33.36Őt a jövő héten fogják doktorrá avatniIl será promovit doctor la proxim semana
33.37Doktorrá avatása a jövő héten leszSu promocion havrá loc la proxim semana
33.38Professzorom a történelemtudományok doktoraMi profesor es el doctor des historic sciences