Korpusz

Magyar-romanid társalgási könyv

13.00A család és a rokonságLa familia et la parentela
13.01A család egy társadalmi és gazdasági egységLa familia es una social et economic unitá
13.02A szűk családban együtt élnek a szülők (az apa és az anya) és a gyerekekIn la stret familia conviven les genitores (el patre et la matre) et les infantes
13.03Nagyszüleim (apai nagyapám és nagyanyám és anyai nagyapám és nagyanyám) még élnekMi avoles (mi paternal gran-patre et gran-matre et mi maternal gran-patre et gran-matre) viven ancora
13.04Ők már nyugdíjasokIles son ja pensionat
13.05Ők nagyon szeretik az unokákatIles aman multo les nepotes
13.06Apámnak három gyereke van: egy leánya és két fiaMi patre have tres infantes: una filia et dos filios
13.07Nagybátyámnak és nagynénémnek több gyereke vanMi uncle et mi tante haven plusior infantes
13.08Ők együttvéve nyolcan vannakIn conjunt, iles son octe
13.09Apám unokaöccsei és unokahúgai is ebben a városban laknakAnque les neves et niesas de mi patre viven in este urbe
13.10Az unokatestvérek gyakran találkoznakLes cusines et cusinas encontran se sovente
13.11Öcsém még nőtlenMi minor fratre es ancora celibatar (no-mariat)
13.12A bátyám már nősMi major fratre es ja mariat
13.13A felesége a sógornőmSu esposa es mi bel-soror
13.14A lánytestvérem férje a sógoromEl marit de mi soror es mi bel-fratre
13.15A bátyám feleségének a szülei az apósa és anyósaLes genitores de la esposa de mi fratre son su bel-patre et bel-matre
13.16A meny és a vő szeretik és tisztelik az apóst és anyóstLa bel-filia et el bel-filio aman et estiman les bel-genitores
13.17Ha a szülők elválnak vagy az egyik szülő meghal, a család csonka maradSi les genitores divorczan o un des genitores mori, la familia resta truncat
13.18Az elvált apa vagy az elvált anya nehezebben neveli a gyermekeketEl divorczat o la divorczata educa les infantes plus dificilmente
13.19Az egyedül maradt özvegy(asszony) feladata még nehezebbEl dever de la vidua restat solo es ancora plus dificil
13.20Vannak közeli és távoli, vérségi, oldalági, felmenő és lemenő ági rokonokId hay proch et lontan, sangvin, colateral, ascendent et descendent parentes
13.21A mi családunk és a Balogh család között vérrokonság áll fennEntre nostre familia et la Balogh [balog] familia existe una consangvinitá
13.22Péter távoli rokonom anyai ágonPetre es mi lontan parent in maternal line
13.23Az ősközösség anyajogú társadalom voltLa primitiv comunitá ésed una matriarcal societá
13.24A mi társadalmunk apajogú társadalomNostre societá es un patriarcat