Korpusz

Magyar-romanid társalgási könyv

11.00ÜnnepeinkNostre festas
11.01Az ünnepek kiemelkedő események évfordulói vagy hagyományos megemlékezések napjaiLes festas son les aniversares de salient eventes o les dias de tradicional comemoraciones
11.02Megkülönböztetünk nemzetközi, nemzeti, vallásos és egyéb ünnepeketOn distingue internacional, nacional, religios et altre festas
11.03Nemzetközi ünnepeink:Nostre internacional festas son:
11.04Január l-e az új év első napjaEl 1 januar es el prim dia del nov an
11.05Május l-e: a munka és a munkásosztály nemzetközi szolidaritásának az ünnepeEl 1 may: la festa del labor et de la internacional solidaritá de la ovrer clase
11.06November 7-e: a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójaEl 7 novembre: el aniver sar de la Gran Socialist Octobre Revolucion
11.07Március 8-a: a nemzetközi nőnapEl 8 marce: el Internacional Dia de la Femina
11.08Nemzeti ünnepeink:Nostre nacional festas son:
11.09Március 15-e az 1848-as magyar polgári forradalom kitörésének a napjaEl 15 marce es el dia del eclat de la hungar burgues revolucion de 1848
11.10Április 4-e hazánk felszabadulásának az ünnepeEl 4 avril es la festa de la liberacion de nostre pais
11.11Augusztus 20-a Alkotmányunk ünnepeEl 20 august es la festa de nostre Constitucion
11.12Vallásos ünnepeink:Nostre religios festas son:
11.13 a karácsony (december 25–26) el Natal (el 25 et 26 decembre)
11.14 a húsvét la Pasqua
11.15 a pünkösd la Pentecoste
11.16Egyéb ünnepek:Altre festas son:
11.17 A pedagógusnap, amelyet június 1. vasárnapján ünnepelnek El Dia des pedagogues quid es celebrat la prim dominca de juni
11.18 A vasutasnap, amelyet július 1. vasárnapján ünnepelnek El Dia des feroviares quid es celebrat la prim dominca de juli