Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

45. § A szóalkotás

A romanid nyelv alapszókincse a latin, görög és a neolatin nyelvek szavainak az összevetéséből jött létre. A szélesebb körű szókincs megteremtése is az ismert két módon: szóösszetétel és elő- és utóképzőkkel történő szóképzés utján történik.

A szóösszetételek lehetnek:

1. Már a latinból vagy a görögből készen kapott szóösszetételek, pl. multicolor sokszínű, stenografia gyorsírás.

2. A román nyelvekből átvett szóösszetételek, pl. bel-soror sógornő, portaviones repülőgép-anyahajó.

3. Viszonyszókkal kifejezett szókapcsolatok, pl. projeccion in color színes filmvetítés, viage in avion repülőút, luta por pace békeharc (analitikus szóképzés).

4. A germán nyelvekből ismert szintetikus szóképzés, pl. guera declaracion hadüzenet, recherca institut kutatóintézet.

A nemzetközileg is ismert és használt elő- és utóképzőkkel képzett szavakból néhány példa: ven-ir, con-ven-ir, de-ven-ir, pre-ven-ir, pro-ven-ir, sub-ven-ci-on, cur-er, cur-s, ex-cur-sion, pre-pot-ent, limon-ad, soci-al-ism, direct-or-a, liter-at-ur stb.