Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

27. § A visszaható ige

A visszaható ige az igéből és az ige után álló visszaható névmásból áll (me, te, se, nos, vos, se). Pl. yo lava me mosakszom, tu lava te mosakszol, il lava es mosakszik, nos lavad nos mosakodtunk, vos lavaran vos mosakodni fogtok, iles lavaren se mosakodnának, lava te! mosakodj meg! que yo lave me hogy mosakodjam.

Kérdő mondatokban, ahol a szórend fordított, a visszaható névmás az ige előtt áll. pl. Quando te lava tu? Mikor mosakszol? Porque no se vestin les infantes? Miért nem öltözködnek a gyerekek?

Módbeli segédige mellett a visszaható névmás a főnévi igenév után áll, pl. Quando vole Vos vestir Vos? Mikor akar ön öltözködni? Yo no vole ir me Nem akarok elmenni.