Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

24. § Az igék ragozása

Hogy az igét bármely alakban, módban és időben el tudjuk ragozni, ismernünk kell az igetövét és a jelen idő tövét. Az előbbit megkapjuk, ha a főnévi igenévből elhagyjuk az -ar, -er és -ir végződést, a jelen idő töve pedig a főnévi igenév -r végződés nélkül.

A főnévi igenév végződései tehát -ar, -er, -ir. Pl. parl-ar beszélni, (I. igeragozás), viv-er élni (II. igeragozás), fin-ir befejezni (III. igeragozás)1.


1 Az -er végű igéknél több igealak esetén a hangsúly rendhagyó: ugyanoda esik, mint a kijelentő mód jelen idejében (amely szabályos). Ezek az alakok: kijelentő mód múlt idő, feltételes jelen és parancsoló mód többes szám második személy, vö. 2. §.