Korpusz

Magyar-romanid társalgási könyv

73.00A televízióLa television
73.01Van önnek televíziós készüléke?Have Vos un televisor?
73.02Van egy színes nagyképernyős készülékemYo have un color televisor de gran ecran
73.03Vannak fekete-fehér és színes adásokId hay emisiones in nigre et blanc et in colores
73.04Hány csatornát tud ön fogni?Quanto canales pote Vos captar?
73.05Milyen műsorszámokat néz ön rendszeresen?Quel programes regarda Vos habitualmente?
73.06Az esti híreket (TV-híradó) és az esti darabokat (drámai műveket, filmeket, helyszíni közvetítéseket, vetélkedőket stb.)Les seral notices (el telejurnal) et les seral piesas (dramatic ovras, filmes, retransmisiones, emulaciones, etc.)
73.07Az én másik televízióm egy egyéves modern készülék, képe és hangja kifogástalan és elektronikus csatornaváltója vanMi altre televisor es un modern aparat de un ano, su image et ton son impecable et have un electronic canal comutator
73.08A helyszíni közvetítések általában élőadásokLes retransmisiones son in general emisiones in vivo
73.09Nagyobb távolságra az adásközvetítő tornyok (TV-lánc) utján jut elA una major distance la transmision perveni per relee tures (TV catena)
73.10Az interkontinentális adásokat a műholdak teszik lehetővéLes intercontinental emisiones les renden les artificial satelites posible