Korpusz

Magyar-romanid társalgási könyv

40.00Bank, pénzváltásBanca, denar cambio
40.01Meg tudná nekem mondani, hogy hol találok egy bankot vagy egy pénzváltót?Pótere Vos dir me, donde yo trova una banca o un cambio buro?
40.02Menjen csak egyenesen és a harmadik utca jobb sarkán megtalálja a Nemzeti Bank fiókjátVate tot direct et an el destre angle de la terce strata Vos trovará la sucursale de la Nacional Banca
40.03Mi a dollár árfolyama?Qual es el cambio del dolar?
40.04Mennyi forintot kapok egy dollárért?Quanto forintes reciverá yo por un dolar?
40.05Kérem szíveskedjék nekem 100 dollárt forintra beváltaniYo roga Vos de voler cambiar me cent dolares en forintes
40.06Van még egy 100 fontos utazási csekkem isYo have ancora anque un viage cheque de 100 libras sterling
40.07Írja alá ezt a jegyzéket és fáradjon az l-es pénztárhozSignate este nota et pasate a la cassa nr. 1
40.08A száz dollárt kis címletekben kéremYo demanda les 100 dolares in biletes de parve tallata
40.09Fel tudná nekem váltani ezt az 500 Ft-os bankjegyet?Pótere Vos cambiar me este bilet de 500 Fts?
40.10Adjon nekem holnapig kölcsön 100 forintot, még nincs magyar pénzem, holnap fogom beváltani a pénzemetPrestate me jusca deman 100 forintes, yo no have ancora hungar denar, yo cambiará mi denar deman
40.11Szívesen adok, de csak 500 forint van nálam. Tessék!Yo da Vos con placer, ma yo no have que 500 forintes. Ecce lo!
40.12A valuta (a német márka, a francia frank, az olasz líra, a svájci frank, az angol font, az orosz rubel, az USA vagy a kanadai dollár) idegen pénznem. (Valamely országnak a forgalomban lévő pénze)La valuta (el german mark, el frances franc, la italian lira, el suis franc, la angles libra sterling, el rus ruble, el USA o canadian dolar) es una estranger moneta. (La curent moneta de alcun pais)
40.13A deviza (a csekk, a váltó stb.) egy a nemzetközi elszámolásban használt fizetési eszközLa devisa (el cheque, la cambio letra, etc.) es un pagament medio utilizat in el internacional cont reglament